Filtr pískový zemní, délka 5500mm

Pískový zemní filtr o délce 5500 mm slouží k čištění odpadních, splaškových vod. Umístění se provádí
za tří-komorový septik nebo čistírnu odpadních vod
(ČOV) jako druhý stupeň čistění tekutiny.

Více informací

Více informací

Pískový zemní filtr o délce 5500 mm slouží k čištění odpadních, splaškových vod. Umístění se provádí za tří-komorový septik nebo čistírnu odpadních vod (ČOV) jako druhý stupeň čistění tekutiny. Tento filtr je navržen a zkonstruován dle evropských norem. Osazuje se dle montážního návodu do předem připravené stavební jámy na betonové podloží. Není nutná jeho betonáž, pouze se obsypává zeminou při současném plnění štěrkopískem. Výhodou je dlouhodobá životnost, bezúdržbový provoz, nízké náklady na zřízení a zabudování, vysoká mechanická odolnost, jednoduché uložení bez potřeb těžké techniky a vysoké hodnoty přečištění kapaliny. Princip fungování zemního pískového filtru spočívá v zapojení za tří-komorový septik, ze kterého voda vtéká drenážním potrubím do filtru. Dále se voda filtruje přes všechny jeho vrstvy, které jsou tvořeny štěrkem a pískem o různé hrubosti zrn. Přefiltrovaná voda odtéká ve spodní části filtru drenážním potrubím ven. Při užití soustavy septiku a pískového filtru je možné dosáhnout pročištění kapaliny až o 95 - 98%. Přečištěná odpadní voda lze vypouštět
do kanalizace nebo je možné jí dále skladovat v nádrži na užitkovou vodu a užívat k dalším účelům. Při dodání filtru Vám bude předán montážní návod a prohlášení o shodě. Po konzultaci
je možné dodat pískový filtr i do 24 h. Doprava po území ČR je zdarma.

27 760 Kč bez DPH

31 924 Kč  s DPH

Montážní návod a technická dokumentace ke stažení

Další produkty ve stejné kategorii