Septiky - 3 komorové

Kvalitní certifikované septiky slouží jako první stupeň biologického a mechanického přečištění odpadních vod. Naše septiky jsou opatřeny 3-komorovým systémem. V jednotlivých komorách se odpadní vody usazují, tvoří kal, který vyhnívá. Za septik je vhodné připojit zemní pískový filtr jako druhý stupeň přečištění. Z vrchního vstupního otvoru máte přístup do všech komor, takže můžete kontrolovat obsah septiku bez problémů. Naše plastové septiky jsou opatřeny přítokem a odtokem, dle Vašeho přání. Pro snížení frekvence vývozu je vhodné do septiku sypat bakterie, které rozkládají nahromaděný kal. Použití je vhodné zejména pokud chcete napojit Váš dům na kanalizaci, popřípadě používat přečištěnou vodu k užitkovým účelům v kombinaci s pískovým filtrem.

Septiky - 3 komorové Počet produktů: 29

Podkategorie

  • Samonosné

    Samonosný 3-komorový septik libovolného tvaru (kruhový, hranatý) je vyroben z polypropylenových desek. Není určen do míst s výskytem spodní vody nebo do míst s vysokým podílem jílovité zeminy. Septik je konstrukčně vyroben tak, že jej není nutné celý obetonovat. Statiku septiku zajišťuje jeho konstrukce. V případě většího statického zatížení (při nároku na pojezdovost, zatížení zámkovou dlažbou, atd.) zvolte variantu pro obetonování nebo je nutné obetonování konzultovat s výrobcem nebo statikem. Hlavní funkce samonosného septiku je zajištění nepropustnosti a předčištění odpadních kapalin, které deklarujeme příslušným certifikátem.

  • Pro obetonování

    Tato třída tříkomorový septiků jsou je určena ke kompletnímu obetonování. Jedná se o septiky určené do míst, kde není vhodno ukládat septiky samonosné. Betonáž septiků je nenáročná a vyřeší problémy uložení v jílovitých půdách a při požadavku na vyšší statické zatížení např. při nároku na pojezdovovst nebo zpěvněnou plochu.

  • Proti spodní vodě - dvouplášť
    Dvouplášťové septiky se třemi komorami využijete při výskytu spodní vody nebo při uložení do extrémně nevhodného podloží. Důmyslně navržený systém žeber mezi plášti garantuje nejvyšší pevnosti při betonáži. Taktéž rozestup mezi plášti je koncipován tak, aby byla spotřeba betonu co nejmenší, při zachování nejvyšší odolnosti septiku. Tento septik není problém uložit do míst, kde bude trvalý provoz.
Zobrazeno 21 – 29 z 29 položek