Septiky - 3 komorové

Kvalitní certifikované septiky slouží jako první stupeň biologického a mechanického přečištění odpadních vod. Naše septiky jsou opatřeny 3-komorovým systémem. V jednotlivých komorách se odpadní vody usazují, tvoří kal, který vyhnívá. Za septik je vhodné připojit zemní pískový filtr jako druhý stupeň přečištění. Z vrchního vstupního otvoru máte přístup do všech komor, takže můžete kontrolovat obsah septiku bez problémů. Naše plastové septiky jsou opatřeny přítokem a odtokem, dle Vašeho přání. Pro snížení frekvence vývozu je vhodné do septiku sypat bakterie, které rozkládají nahromaděný kal. Použití je vhodné zejména pokud chcete napojit Váš dům na kanalizaci, popřípadě používat přečištěnou vodu k užitkovým účelům v kombinaci s pískovým filtrem.

Septiky - 3 komorové Počet produktů: 42

Podkategorie

 • Samonosné septiky

  Tyto samonosné certifikované septiky jsou určené pro evropský trh. Jejich použití je doporučeno v místech, kde se nevyskytuje spodní voda a nebude třeba přes ně jezdit automobilem. Díky důmyslnému systému vzpěr, navrženého statikem, jsou samonosné septiky plně pochozí a svou konstrukcí také odolné tlakům zeminy a zásypu. Vybírejte ze široké škály objemů tříkomorových septiků. 

 • Septiky pro obetonování

  Tato třída tříkomorový septiků jsou je určena ke kompletnímu obetonování. Jedná se o septiky s evropskými certikáty, určené do míst, kde není vhodno ukládat septiky samonosné. Betonáž septiků je nenáročná a vyřeší problémy uložení v jílovitých půdách a při uložení septiku do větších hloubek. Obetonování septiku také zajistí jeho pojízdnost, takže ho můžete uložit třeba do vjezdu ke garáži.

 • Septiky proti spodní vodě
  Dvouplášťové septiky se třemi komorami využijete při výskytu spodní vody nebo při uložení do extrémně nevhodného podloží. Důmyslně navržený systém žeber mezi plášti garantuje nejvyšší pevnosti při betonáži. Taktéž rozestup mezi plášti je koncipován tak, aby byla spotřeba betonu co nejmenší, při zachování nejvyšší odolnosti septiku. Tento septik není problém uložit do míst, kde bude trvalý provoz.
 • 39 000 Kč bez DPH 44 850 Kč s DPH

  Velikost certifikovaného dvouplášťového septiku 12 m3 již zabezpečuje pohodlné užívání a vývoz jeho obsahu méně než 1x ročně. Je využitelný pro svod odpadních vod z vícegeneračních objektů, rekreačních zařízení, provozoven apod. v místech, kde byl zjištěn výskyt podzemní vody.

  39 000 Kč
 • 39 000 Kč bez DPH 44 850 Kč s DPH

  Septik o velikosti 20 m3 pro obetonování se využívá v místech, kde není vhodné uložení samonosné varianty. Jeho velikost je vhodná pro bytové domy, rekreační objekty, hotely apod.

  39 000 Kč
 • 41 000 Kč bez DPH 47 150 Kč s DPH

  Vnější tlaky vyvolané působením spodní vody často způsobují deformaci nádrží. S certifikovaným dvouplášťovým septikem o velikosti 13 m3 a správně provedenou betonáží se deformace nemusíte obávat. Náš výrobek odolává nejvyšším tlakům jak svým dnem, tak dvěma obvodovými plášti a víkem, které se vybetonují.

  41 000 Kč
 • 53 000 Kč bez DPH 60 950 Kč s DPH

  Pokud máte na Vašem pozemku výskyt silné jílovité půdy a podzemní vody je vhodné zde uložit septik, který nebude podléhat deformaci z důvodu vnějších tlaků. Septik dvouplášťový 15 m3 je ideální volbou pro uskladnění odpadních vod o velkých objemech v místech, kde by mohla spodní voda způsobit deformaci nádrže.

  53 000 Kč
 • 63 000 Kč bez DPH 72 450 Kč s DPH

  Objem 20 m3 Vám zajistí minimální frekvenci vývozu tuhé fáze ze septiku. Svou velikostí je vhodné použití septiku pro hotely, rekreační objekty nebo bytové domy.

  63 000 Kč
 • 81 000 Kč bez DPH 93 150 Kč s DPH

  Velikost dvouplášťového septiku proti spodní podzemní vodě 20 m3 je využitelná pro hotelová zařízení, větší rekreační objekty a bytové domy. Dvouplášťový certifikovaný septik dle evropských norem je vhodné použít při zjištění výskytu podzemní vody na Vašem pozemku.

  81 000 Kč
Zobrazeno 37 – 42 z 42 položek