Zemní pískové filtry

Zemní pískový filtr je používán jako druhý stupeň přečištění odpadních vod. Zemní filtr je naplněn štěrkopískem a zapojuje se za 3-komorový septik. Trojkomorový septik tak slouží jako první stupeň přečištění – zejména mechanického. Pískový filtr slouží jako druhý stupeň a voda z tohoto filtru dosahuje přečištění až 98%.

Za zemní pískový filtr je ideální zapojení nádrže na jímání užitkové vody. Tuto vodu je pak možno využívat například k mytí automobilu, zavlažování zahrady, splachování toalety atd. Další možností je vyústění přímo do kanalizace.

Princip zemního pískového filtru:

Zemní pískový filtr se ukládá do země. Jeho konstrukce je samonosná – nemusí se obetonovávat, pouze se obsypává zeminou. Částečně přečištěná voda ze septiku vtéká do pískového filtru, který je naplněn štěrkopískem o různé zrnitosti. Voda proteče vrchní drenážní trubkou a poté přes pískovou směs, která vodu přečistí. Přečištěná voda je poté jímána drenážní trubkou na dně zemního filtru a poté odtéká do jímané nádoby nebo odtéká do kanalizace. Náplň má životnost 5-7 let v závislosti na znečištění odpadní vody vtékající do filtru. 

Výhody zemního pískového filtru:

Největší výhodou zemního filtru je jeho minimální údržba a vysoká výkonnost přečištění odpadních vod. Na rozdíl od klasické čističky odpadních vod ČOV nevyžaduje údržbu. Další výhodou je cena, která je několikanásobně nižší než cena ČOV.

 • Je navržen v souladu s normami EN - evropskými normami;

 • používá se jako II. stupeň čistění odpadních vod;

 • s jeho použitím je možné dosáhnout, v kombinaci s tří-komorovým septikem, hodnoty přečištění splaškových a odpadních vod
  až 98%;

 • tuto vodu lze vypouštět do kanalizace nebo svodným potrubím do vodoteče, popř. do sběrné nádrže pro další užívání přečištěné vody;

 • za pískový filtr lze zapojit nádrž pro jímání přečištěné užitkové vody na zavlažování atd.

Zemní pískové filtry Počet produktů: 2

 • 14 000 Kč bez DPH 16 940 Kč s DPH

  Zemní pískový filtr o délce 3200 mm slouží k tzv. II. stupni přečištění odpadní splaškové vody. Je určen k zapojení za tří-komorový septik nebo za čističku odpadních vod (ČOV).

  14 000 Kč
 • 19 000 Kč bez DPH 22 990 Kč s DPH

  Tento zemní pískový filtr je vyroben dle požadavků evropských norem, jde o nepropustnou plastovou nádrž. Slouží jako II. stupeň čištění odpadních splaškových vod z blízkého objektu při zapojení za tří-komorový septik (I. stupeň čištění) nebo za čističku odpadních vod (ČOV).

  19 000 Kč
Zobrazeno 1 – 2 z 2 položek